Vergunningen voor tuinhuizen in 2024

Een tuinhuis is een geweldige toevoeging aan uw tuin, maar voordat u begint met bouwen, is het belangrijk om te weten of u een vergunning nodig heeft. In Vlaanderen gelden specifieke regels voor het plaatsen van tuinhuizen, afhankelijk van de grootte, het gebruik en de locatie. In dit artikel geven we u een duidelijk overzicht van de vergunningsplicht voor tuinhuizen, de nodige stappen en de mogelijke vrijstellingen.

Wanneer is een vergunning nodig voor een tuinhuis?

In principe heeft u in Vlaanderen een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen van een tuinhuis. Er zijn echter enkele uitzonderingen waarbij u geen vergunning nodig heeft:

 • het bijgebouw niet hoger is dan 3,5 meter (dit is de totale hoogte, gemeten van de grond tot het hoogste punt van het bijgebouw)
 • het bijgebouw niet groter is dan 40m², inclusief de oppervlakte van andere losstaande gebouwen in de tuin
 • het bijgebouw volledig binnen een straal van maximum 30 meter van de woning gebouwd zal worden
 • het bijgebouw in de zijtuin minimaal 3 meter van de perceelsgrens af blijft
 • het bijgebouw in de achtertuin minimaal 1 meter van de perceelsgrens af blijft

Wanneer is een omgevingsvergunning wel nodig?

In de volgende gevallen heeft u wel een omgevingsvergunning nodig voor uw tuinhuis:

 • Tuinhuis groter dan 40 m²: Als uw tuinhuis groter is dan 10 m², dan is een vergunning altijd vereist.
 • Tuinhuis in een beschermd gebied: Als uw tuinhuis zich bevindt in een beschermd landschap of stadsgezicht, dan is een vergunning nodig, ongeacht de grootte.
 • Tuinhuis met specifieke functies: Als uw tuinhuis een andere functie heeft dan opslag of hobbyruimte, bijvoorbeeld als woning of kantoor, dan is een vergunning vereist.

Wanneer is een tuinhuis vergunningsvrij?

In Vlaanderen kunt u een tuinhuis zonder omgevingsvergunning plaatsen als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Maximale oppervlakte: Het tuinhuis mag niet groter zijn dan 40m².
 • Maximale hoogte: Het hoogste punt van het tuinhuis mag niet hoger zijn dan 3,5 meter.
 • Afstand tot perceelgrens: Het tuinhuis moet minimaal 1 meter van de perceelgrens in de achtertuin en minimaal 3 meter van de perceelgrens in de zijtuin staan.
 • Geen andere functie dan bijgebouw: Het tuinhuis mag enkel gebruikt worden als opslagruimte, hobbyruimte of overdekt terras.
 • Geen strijdigheid met andere regelgeving: Het tuinhuis mag niet in strijd zijn met andere regelgeving, zoals de regels voor brandveiligheid of stedenbouwkundige voorschriften.

Uitzonderingen:

Er zijn enkele uitzonderingen op de vergunningsvrije regel:

 • Beschermd landschap of stadsgezicht: Als uw woning zich in een beschermd landschap of stadsgezicht bevindt, kan een vergunning vereist zijn, zelfs als uw tuinhuis voldoet aan de bovenstaande voorwaarden.
 • Bijgebouw bij een beschermd monument: Als uw woning een beschermd monument is, kan een vergunning nodig zijn voor het plaatsen van een tuinhuis.

Tips voor het plaatsen van een tuinhuis zonder vergunning:

 • Controleer de lokale regelgeving: Informeer bij uw gemeente naar eventuele specifieke regels of voorwaarden die van toepassing zijn.
 • Houd rekening met de buren: Zorg ervoor dat uw tuinhuis geen overlast veroorzaakt voor uw buren, bijvoorbeeld door schaduw of inkijk.
 • Kies een geschikte locatie: Plaats uw tuinhuis op een vlakke ondergrond en zorg voor voldoende afstand tot de perceelgrens.
 • Kies het juiste materiaal: Kies een duurzaam materiaal dat bestand is tegen weersinvloeden, zoals hout, metaal of kunststof.
 • Onderhoud uw tuinhuis: Zorg voor regelmatig onderhoud om de levensduur van uw tuinhuis te verlengen.

Wanneer riskeert u een boete?

U riskeert een boete als u een tuinhuis bouwt zonder vergunning, terwijl dit wel verplicht is volgens de Vlaamse regelgeving. Dit is het geval wanneer:

 • Uw tuinhuis groter is dan 40m²: Voor tuinhuizen groter dan 40m² is altijd een omgevingsvergunning vereist.
 • Uw tuinhuis zich in een beschermd gebied bevindt: Als uw tuinhuis in een beschermd landschap of stadsgezicht ligt, is een vergunning nodig, ongeacht de grootte.
 • Uw tuinhuis een andere functie heeft dan bijgebouw: Als het tuinhuis niet enkel dient als opslagruimte, hobbyruimte of overdekt terras, maar bijvoorbeeld als woning of kantoor, is een vergunning vereist.

Mogelijke boetes:

De boetes voor het bouwen zonder vergunning kunnen oplopen tot duizenden euro’s. De exacte hoogte van de boete is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de ernst van de overtreding, de grootte van het tuinhuis en de gemeentelijke regelgeving.

Naast een geldboete kunt u ook worden verplicht om het tuinhuis af te breken of aan te passen zodat het voldoet aan de regelgeving. Dit kan leiden tot extra kosten en ongemak.

Risico’s van bouwen zonder vergunning:

 • Juridische problemen: U kunt te maken krijgen met gerechtelijke procedures en dwangsommen.
 • Financiële gevolgen: De boetes kunnen hoog oplopen en u kunt ook verantwoordelijk worden gesteld voor de kosten van een eventuele afbraak.
 • Verzekeringsproblemen: Bij schade aan uw tuinhuis of aan derden kan uw verzekering de dekking weigeren als blijkt dat het tuinhuis zonder vergunning is gebouwd.
 • Problemen bij verkoop: Het ontbreken van een vergunning kan problemen opleveren bij de verkoop van uw woning.

Afstand tot de perceelsgrens:

Het plaatsen van een tuinhuis in uw tuin kan een geweldige manier zijn om extra ruimte te creëren voor opslag, hobby’s of ontspanning. Echter, de locatie van uw tuinhuis, met name de afstand tot de perceelsgrens, is onderworpen aan specifieke regels in Vlaanderen.

tuinhuis perceelgrens

De afstand die uw tuinhuis moet houden tot de perceelsgrens is afhankelijk van de grootte en het type tuinhuis:

 • Tuinhuis kleiner dan 10 m²:
  • Achtertuin: Minimaal 1 meter afstand tot de perceelsgrens.
  • Zijtuin: Minimaal 3 meter afstand tot de perceelsgrens.
 • Tuinhuis groter dan 10 m²:
  • Achtertuin: Minimaal 2 meter afstand tot de perceelsgrens.
  • Zijtuin: Minimaal 3 meter afstand tot de perceelsgrens.

Uitzonderingen:

Er zijn enkele uitzonderingen op deze regels:

 • Tegen een bestaande scheidingsmuur: Als uw tuinhuis direct tegen een bestaande scheidingsmuur wordt geplaatst, hoeft u geen afstand te houden tot de perceelsgrens.
 • Vergunning: Als u een omgevingsvergunning heeft gekregen voor uw tuinhuis, kunnen er andere afstandsregels gelden.

Waarom zijn er afstandsregels?

De afstandsregels voor tuinhuizen zijn er om verschillende redenen:

 • Privacy: Om ervoor te zorgen dat uw tuinhuis geen inkijk geeft in de tuin van uw buren.
 • Veiligheid: Om voldoende ruimte te laten voor onderhoud en reparatie van de scheidingsmuur.
 • Lichtinval: Om te voorkomen dat uw tuinhuis de lichtinval in de tuin van uw buren belemmert.

Wat is de maximale hoogte van een tuinhuis in Vlaanderen?

tuinhuis hoogte

In Vlaanderen is de maximale hoogte van een tuinhuis afhankelijk van de grootte en de locatie:

 • Tuinhuis kleiner dan 10 m²:
  • Achtertuin: De maximale hoogte is 3,5 meter.
  • Zijtuin: De maximale hoogte is 3 meter.
 • Tuinhuis groter dan 10 m²:
  • Achtertuin: De maximale hoogte is 4 meter.
  • Zijtuin: De maximale hoogte is 3 meter.

Factoren die de maximale hoogte beïnvloeden:

Naast de grootte en locatie van uw tuinhuis zijn er nog andere factoren die de maximale hoogte kunnen beïnvloeden:

 • Afstand tot de perceelsgrens: Als uw tuinhuis dichter bij de perceelsgrens staat, kan de maximale hoogte lager zijn.
 • Bestemmingsplan: Het bestemmingsplan van uw gemeente kan specifieke regels bevatten over de maximale hoogte van bijgebouwen.
 • Bijzondere omstandigheden: In sommige gevallen kan de gemeente een afwijking toestaan op de standaardregels, bijvoorbeeld als uw tuinhuis een bijzondere architectonische waarde heeft.

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u deze aanvragen via het Omgevingsloket. Dit kan online of bij uw gemeente. Houd rekening met de volgende stappen:

 • Voorbereiding: Verzamel alle nodige documenten, zoals een situatieschets, bouwplannen en een technische beschrijving van het tuinhuis.
 • Indienen aanvraag: Dien uw aanvraag in via het Omgevingsloket of bij uw gemeente.
 • Behandeling aanvraag: De gemeente beoordeelt uw aanvraag en beslist binnen de wettelijke termijn of u de vergunning krijgt.

Kosten van een omgevingsvergunning:

De kosten voor een omgevingsvergunning variëren per gemeente en zijn afhankelijk van de grootte van het project. Informeer bij uw gemeente naar de exacte kosten.

Tips voor het aanvragen van een vergunning:

 • Start op tijd: Het aanvragen van een vergunning kan enkele weken duren. Begin daarom op tijd met de voorbereidingen.
 • Vraag advies: Twijfelt u of u een vergunning nodig heeft? Vraag dan advies aan uw gemeente of een architect.
 • Volg de regels: Zorg ervoor dat uw aanvraag voldoet aan alle wettelijke eisen en voorschriften.

Conclusie

Het is belangrijk om de regelgeving rondom vergunningen voor tuinhuizen goed te begrijpen voordat u begint met bouwen. Door tijdig de juiste stappen te ondernemen en eventueel een vergunning aan te vragen, voorkomt u vertragingen en problemen achteraf.