Heb ik een bouwvergunning nodig voor een carport?

Een carport biedt niet alleen beschutting voor uw voertuig, maar kan ook de waarde van uw woning verhogen. In Vlaanderen zijn er echter specifieke regels en wetgeving die bepalen wanneer en hoe u een carport mag bouwen. Dit artikel geeft een gedetailleerd overzicht van de vereisten voor een bouwvergunning voor een carport in Vlaanderen.

In Vlaanderen, de regio in het noorden van België, gelden strikte bouwvoorschriften voor het plaatsen van een carport. Deze regelgeving, vastgelegd door de Vlaamse Overheid, beoogt een evenwicht te vinden tussen het persoonlijke gebruik van de eigenaar en de ruimtelijke ordening van het gebied.

Wetgeving en Vergunningsplicht

Vergunningvrije Carports

Niet alle carports vereisen een bouwvergunning. Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) mag u onder bepaalde voorwaarden een carport zonder vergunning bouwen:

 • Grootte: De oppervlakte van de carport mag niet groter zijn dan 40 vierkante meter.
 • Locatie: De carport moet zich bevinden binnen de 30 meter van de woning.
 • Hoogte: De hoogte van de carport mag niet hoger zijn dan 3,5 meter.
 • Afstand tot de perceelsgrens: Er moet minstens 1 meter afstand gehouden worden tot de perceelsgrens, tenzij er een akkoord is met de buren.

Vergunningsplichtige Carports

Voor carports die niet aan bovenstaande voorwaarden voldoen, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Dit geldt bijvoorbeeld wanneer de carport:

 • Groter is dan 40 vierkante meter.
 • Hoger is dan 3,5 meter.
 • Buiten de 30 meter zone van de woning wordt geplaatst.

Aanvraagprocedure

Stappenplan

Bij de aanvraag van een bouwvergunning doorloopt u de volgende stappen:

 • Voorbereiding: Verzamel alle nodige documenten, zoals bouwplannen en eigendomsbewijzen.
 • Indiening: Dien de aanvraag in bij het omgevingsloket.
 • Beoordeling: De bevoegde dienst beoordeelt de aanvraag en controleert of deze voldoet aan de stedenbouwkundige voorschriften.
 • Beslissing: U ontvangt een beslissing binnen een wettelijke termijn van 105 dagen.

Nodige Documenten

De volgende documenten zijn essentieel voor de aanvraag:

 • Bouwplannen: Gedetailleerde tekeningen van de carport.
 • Eigendomspapieren: Bewijs van eigendom van het perceel.
 • Milieueffectrapport: Indien van toepassing.

Belangrijke Overwegingen

Omgevingsfactoren

Bij de bouw van een carport moeten ook omgevingsfactoren in acht worden genomen. Dit omvat:

 • Drainage en waterafvoer: Zorg ervoor dat de waterafvoer goed is geregeld om overstromingen te voorkomen.
 • Infrastructuur: Houd rekening met bestaande infrastructuur zoals kabels en leidingen.

Esthetische en Functionele Aspecten

Naast de wettelijke voorschriften, spelen ook esthetische en functionele overwegingen een rol:

 • Materialen en afwerking: Kies voor duurzame materialen die passen bij de stijl van uw woning.
 • Gebruiksgemak: Zorg voor een praktische indeling die het gebruiksgemak bevordert.

Conclusie

Het bouwen van een carport in Vlaanderen vereist zorgvuldige planning en naleving van de wetgeving. Of u nu een vergunningsvrije carport wilt bouwen of een vergunning moet aanvragen, het is cruciaal om op de hoogte te zijn van de geldende voorschriften en de juiste stappen te volgen. Zo voorkomt u juridische complicaties en draagt u bij aan een harmonieuze ruimtelijke ordening.